12.jpg

 Ochrona fizyczna obiektów

System stacjonarnej ochrony polega na stałej obecności agentów ochrony w obrębie strzeżonego obiektu. Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni i wyposażeni do nieustannego czuwania nad bezpieczeństwem mienia znajdującego się na chronionym obiekcie. Duża ilość pracowników pozwala na okresowe zmiany co eliminuje czynnik zawiązywania bliższych relacji z pracownikami na chronionym terenie.

Agenci ochrony posiadają uniformy służbowe wraz z emblematami firmowymi dostosowane do charakteru obiektu oraz zadań nam powierzonych. Na każdym obiekcie pracownicy są wspierani przez Grupy Interwencyjne oraz są pod stałą kontrolą naszej centrali. Zapewniają nam to niezawodne środki łączności oparte o standardy radiowe oraz GSM.

Przed podjęciem współpracy wraz z osobami wyznaczonymi przez potencjalnego klienta przeprowadzamy rozpoznanie obiektu w celu przygotowania szczegółowej instrukcji ochrony. Dzięki stałemu kontaktowi kadry kierowniczej jesteśmy w stanie na bieżąco wprowadzać Państwa sugestie.

 

 

Ochrona osobista

Usługa ta kierowana jest do klientów, którzy z uwagi na specyfikę swojej działalności bardziej narażeni są na zagrożenia. Taka forma ochrony realizowana jest w sposób dyskretny i poprzedzony wcześniej uzgodnionym planem ochrony który ma charakter indywidualny.

Pracownicy korzystają z niezawodnego sprzętu w celu zminimalizowania zagrożeń czyhających na chronione osoby. W przypadku publicznych występów takich jak koncerty, gale czy prezentacje zabezpieczamy również miejsca takie jak: zaplecza techniczne, estrady oraz inne potencjalnego zagrożenia.

 

Ochrona imprez

W przypadku organizowania imprezy masowej organizator zobligowany jest do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom widowiska. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom klientów świadczymy kompleksową usługę w zakresie ochrony takich eventów jak: koncerty, bankiety, konferencje, targi, wystawy oraz zawody sportowe.

Rocznie uczestniczymy w ochronie od 30 do 50 różnego rodzaju imprez nie tylko posiadających status imprezy masowej takie jak: zamknięte imprezy integracyjne, pikniki, festyny oraz happeningi. Przed podjęciem się kontraktu starannie zapoznajemy się z planem ochrony bądź też na życzenie klienta pomagamy w stworzeniu takiego dokumentu.

Należy pamiętać, iż jest on wymagany przez policję na okoliczność uzyskania pozwolenia do zorganizowanie imprezy masowej.

[/panel]

Konwoje

Usługa konwojowania i inkaso wartości pieniężnych wykonywana jest w oparciu o przepisy zamieszczone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998 roku w sprawach szczegółowych zasad i wymagań jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne. (Dz. U. Nr 129, poz. 858).

Ta sekcja w naszej firmie cechuje się przede wszystkim wysokimi kwalifikacjami pracowników długim stażem pracy jak i specjalistycznym wyposażeniem tj:. kamizelki kuloodporne, broń palna, środki łączności oraz atestowane i certyfikowane samochody specjalne wyposażone w nadajniki GPS.

Na państwa życzenie świadczymy także usługi przewozów materiałów nietypowych, takie jak przewóz: dzieł sztuki, materiałów niebezpiecznych, dokumenty zawierające informacje tajne.

Patrole interwencyjne

Do grup interwencyjnych w Agencji Ochrony WIKING zatrudnia się tylko przeszkolonych pracowników z uprawnieniami zezwalającymi na pracę z bronią palną. Pracownicy prócz specjalnego wyposażenia są umundurowani oraz poruszają się oznakowanymi samochodami firmowymi. W wyznaczonym harmonogramie wykonują patrole prewencyjne na wskazanym dla siebie terenie. W przypadku zaistniałego sygnału alarmowego zostają skierowani przez Centrum Monitorowania w zagrożony rejon w czasie jak najkrótszym.

 

 

Grupy Interwencyjne to:

  • wykonywanie objazdów prewencyjnych
  • szybka reakcja w przypadku wystąpienia sygnału alarmowego
  • ciągłe zapoznawania się z topografią wskazanego dla Grupy terenu

Dozór Mienia

Dozór mienia jest pośrednią ochroną pomiędzy zabezpieczaniem fizycznym, a monitoringiem. W przypadku kiedy Państwa dom bądź firma znajdują się w stanie budowy bądź z jakichkolwiek przyczyn nie można zainstalować na nim systemu alarmowego a ochrona stacjonarna wydaje się drogą przesadą właśnie wtedy sprawdza się dozór mienia.

Wykonywany jest on wg wcześniej uzgodnionego z Państwem harmonogramu i polega na objazdach prewencyjnych przez Grupy Interwencyjne wskazanego terenu. Grupy w trakcie takich objazdów mogą sprawdzać stan ogrodzenia, domu, materiał budowlany czy też maszyny znajdujące się na terenie. Wygodą tego typu usługi jest też czas trwania umowy gdyż tak naprawdę dozór trwa tyle czasu ile Państwo potrzebujecie.

Dozór mienia to:

  • atrakcyjność cenowa usługi
  • duża częstotliwość przejazdów prewencyjnych
  • elastyczna umowa
facebook_page_plugin

partner logopartner logopartner logopartner logo

Zostań naszym klientem

Zapraszamy do kontaktu. Gwarantujemy szybką odpowiedź.

Telefony

Firma WIKING tel, 58 663-20-24
Ochrona Fizyczna tel. 58 663-20-24 wew. 23
Serwis tel 58 663-20-24 wew. 28

Kontakt

Firma WIKING
Agencja Ochrony Mienia i Konwoje
ul. Mławska 7, 81-204 Gdynia