Monitoring

Na dzień dzisiejszy jest to najtańsza lecz skuteczna forma ochrony działająca w oparciu o elektroniczne urządzenia. Dwudziestoczterogodzinny nadzór naszego centrum monitorowania nad państwa systemem oraz szybkie i sprawne działanie naszych Grup Interwencyjnych gwarantuje 100% poczucie bezpieczeństwa i należytego wykonania usługi.

Monitorowanie Alarmów

Na dzień dzisiejszy jest to najtańsza lecz skuteczna forma ochrony działająca w oparciu o elektroniczne urządzenia. Dwudziestoczterogodzinny nadzór naszego centrum monitorowania nad państwa systemem oraz szybkie i sprawne działanie naszych Grup Interwencyjnych gwarantuje 100% poczucie bezpieczeństwa i należytego wykonania usługi. 

Centrum monitorowania po otrzymaniu sygnału włamania bądź napadu drogą radiową lub telefoniczną wysyła Grupę Interwencją znajdującą się najbliżej zagrożonego rejonu. Krótkie czasy dojazdów do klienta zawdzięczamy gęstej sieci grup interwencyjnych których najbliższe położenie ocenia się za pomocą nadajników GPS. Podpisując z nami umowę na monitoring uzyskają państwo dodatkowe zniżki w Towarzystwach Ubezpieczeniowych.

24 godziny centrum monitorowania wraz z grupami interwencyjnymi czuwa nad sygnałami:

NAPAD: za pośrednictwem klawiatury bądź pilota napadowego poinformowania nas o sytuacji zagrożenia

WŁAMANIE: gdy pod państwa nieobecność zostanie naruszona strefa dozorowania w obiekcie

SABOTAŻ SYSTEMU: gdy zniszczeniu ulegnie część systemu np.: sygnalizator zewnętrzny, bariera.

POŻAR/ZALANIA: gdy zainstalowane u Państwa czujki dymne, gazowe, zalania poinformują nas o zagrożeniu.

W każdym przypadku prócz państwa możemy na miejsce skierować odpowiednie służby publiczne i ratunkowe.

Patrole interwencyjne

Do grup interwencyjnych w Agencji Ochrony WIKING zatrudnia się tylko przeszkolonych pracowników z uprawnieniami zezwalającymi na pracę z bronią palną. Pracownicy prócz specjalnego wyposażenia są umundurowani oraz poruszają się oznakowanymi samochodami firmowymi.

W wyznaczonym harmonogramie wykonują patrole prewencyjne na wskazanym dla siebie terenie. W przypadku zaistniałego sygnału alarmowego zostają skierowani przez Centrum Monitorowania w zagrożony rejon w czasie jak najkrótszym.

Grupy Interwencyjne to:

  • wykonywanie objazdów prewencyjnych
  • szybka reakcja w przypadku wystąpienia sygnału alarmowego
  • ciągłe zapoznawania się z topografią wskazanego dla Grupy terenu

Monitoring TV Przemysłowej (CCTV)

Dzięki ciągłemu rozwojowi sektora technicznego w naszej firmie jako jedni z pierwszych w woj. Pomorskim wprowadziliśmy monitoring TV Przemysłowej. Polega on na przesyłaniu przy pomocy łącza internetowego obrazu z kamer zainstalowanych w Państwa firmie bądź domu do naszego Centrum Monitorowania. System ten ułatwia osobom sprawującym nadzór nad obiektem do wykrycia bądź nawet zidentyfikowania osób znajdujących się na obiekcie i podjęcia dalszych kroków takich jak wysłanie patrolu czy poinformowania właściciela. 

Dużą zaletą jest także możliwość podglądu obrazu (osobny panel) przez osobę zainteresowaną taką jak właściciel domu czy też firmy.

  • kontrola obiektu oraz pracowników podczas Państwa nieobecności
  • zwiększenie bezpieczeństwa chronionego obiektu
  • przeciwdziałanie sytuacją zagrożenia

Odwołaj Alarm

Kontakt w sprawie odwołania alarmu lub wezwania Patrolu Interwencyjnego:

Zadzwoń:

Dyżurny Operacyjny
(58) 663 20 24 lub 601 099 650

Co musisz wiedzieć:

W razie wystąpienia alarmu, osoba upoważniona do kontakt z Dyżurnym musi podać:

  • adres obiektu
  • imię i nazwisko
  • hasło upoważniające do odwołania alarmu oraz uzyskania informacji od Dyżurnego operacyjnego